SNOB Hair Dressing

Health and beauty , Hair salons George Town
0 Love It
Save it
SNOB Hair Dressing

A hair salon on Jalan Masjid Kapitan Keling.

Venue name: SNOB Hair Dressing
Contact:
Address: Jalan Masjid Kapitan Keling
Penang
10300
LiveReviews|0
1 person listening