The Ceremony

Film

Not yet rated

Be the first...

 
0

Reviews

Add +

Release details

US release:

Thu Feb 7, 1974

Duration:

123 mins

Cast and crew

Director:

Nagisa Oshima

Cast:

Kiyoshi Tsuchiya, Atsoku Kaku, Akiko Koyama, Atsuo Nakamura, Kenzo Kawarazaki, Kei Sato

Music:

Toru Takemitsu

Art Director:

Jusho Toda

Editor:

Keiichi Uraoka

Cinematography:

Toichiro Narushima

Screenwriter:

Mamoru Sasaki, Nagisa Oshima, Tsutomo Tamura

Producer:

Takuji Yamaguchi, Kinshiru Kuzui

Users say

0
<strong>Rating: </strong><span class='lf-avgRating'>0</span>/5