ความงามนิรนาม (Figure of Unknown Beauty)

Art หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร , สยาม จนกระทั่ง วันอาทิตย์ 3 พฤศจิกายน 2019
Art Brut Exhibition
1/6
Wissuta Ploypetch/Time Out Bangkok
Art Brut Exhibition
2/6
Wissuta Ploypetch/Time Out Bangkok
Art Brut Exhibition
3/6
Wissuta Ploypetch/Time Out Bangkok
Art Brut Exhibition
4/6
Wissuta Ploypetch/Time Out Bangkok
Art Brut Exhibition
5/6
Wissuta Ploypetch/Time Out Bangkok
Art Brut Exhibition
6/6
Wissuta Ploypetch/Time Out Bangkok

Time Out พูดว่า

"บางครั้งความรู้เชิงทฤษฎีก็มากเกินจะสร้างงานศิลปะที่มีคุณภาพ หลายครั้งเราควรปล่อยให้ความเป็นมนุษย์มาช่วยสร้างงานศิลปะด้วย" - สืบแสง แสงวชิระภิบาล ผู้เป็นภัณฑารักษ์

ศิลปะอาร์ตบรูต (Art Brut) คือ ศิลปะที่สร้างสรรค์โดยกลุ่มศิลปินนอกกระแสนิยม อาทิ ผู้พิการ ผู้ต้องขัง ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาผ่านสถาบันศิลปะ และผู้สูงอายุ เป็นต้น ถือกำเนิดราวปี ค.ศ.1945 โดย ศิลปิน ฌอง ดูบุฟเฟต์ (Jean Dubuffet) ศิลปะประเภทนี้มีลักษณะเด่นที่การสร้างสรรค์ผ่านอัตลักษณ์พิเศษ เช่น ความซื่อบริสุทธิ์ ความดิบ อิสรภาพ สิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ และการไร้กฎเกณฑ์ นอกจากนี้ ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่ง คือ การอ้างถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่หลบหนีจากสังคมและวัฒนธรรมในช่วงเวลาดังกล่าว โดยอาศัยศักยภาพทางศิลปะในการแสดงออกผ่านวัตถุประสงค์จำเพาะ

นิทรรศการความงามนิรนาม (Thailand and Japan ART BRUT: Figure of Unknown Beauty) ในครั้งนี้เป็นนิทรรศการอาร์ตบรูตขนาดใหญ่ที่จัดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยอาศัยความร่วมมือจากประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำเสนอผลงานของศิลปินชาวไทยและชาวญี่ปุ่นจำนวน 51 คน ในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ งานจิตรกรรม งานเซรามิก งานสามมิติ หรือภาพถ่าย

ชิ้นงานถูกแบ่งออกเป็น 5 หมวดหมู่ ได้แก่ ความสดใหม่ การใช้วัสดุและเทคนิคในชีวิตประจำวัน วาทกรรมความคิดของศิลปินและแรงปรารถนาอันเป็นบ่อเกิดในการสร้างผลงาน ภูมิหลังในการสร้างผลงาน และผลงานที่ศิลปินอาร์ตบรุตร่วมกันสร้างกับศิลปินร่วมสมัย

รวมทั้งยังมีกิจกรรมประกอบนิทรรศการอีกหลากหลายกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น การฉายภาพยนตร์ประกอบนิทรรศการเรื่อง 'Creation from the Obscure' ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 18.30 - 20.00 น. และ การนำชมนิทรรศการโดยภัณฑารักษ์ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 - 16.00 น.

โดย Wissuta Ploypetch

โพสต์

รายละเอียด

เว็บไซต์ https://www.bacc.or.th/event/2340.html
โทรศัพท์ 02 214 6630-8 ต่อ 531
ชื่อ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ 939
939 ถนน พระราม 1
กรุงเทพฯ

วันที่และเวลา

ผู้ใช้พูดว่า

0 comments