ชาวอาร์ต

Art, ศิลปะนามธรรม
ชาวอาร์ต

งานทิทรรศการศิลปะ Street และ Pop Art โดยศิลปินชาวอิตาเลียน Sergio Voci และกลุ่มศิลปินไทยที่มีทั้ง Oh+Futon, P7, Aof Smith, Asin, Anchalee Arayapongpanich และ Jane Manasawii.

โดย Gail Piyanan

โทรศัพท์ 0 2004 1199
LiveReviews|0
1 person listening