ร.๙ ในหลวงในดวงใจนิรันดร

Art ฟรี
Natthiwut Phuangphi
Natthiwut Phuangphi

ศิลปินแห่งชาติและศิลปินชั้นแนวหน้าของไทย 50 ท่านจากศิลปะหลากหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ร่วมกับสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทยและศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซี จัดนิทรรศการ ร.๙ ในหลวงในดวงใจนิรันดร ที่รวมผลงานกว่า 50 ชิ้นทีมีทั้งพระบรมสาทิสลักษณ์ และผลงานที่ได้แรงบันดาลใจจากพระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจ รวมถึงภาพเชิงสัญลักษณ์

ผู้สนใจสามารถบริจาคให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ภายในงาน เพื่อรับสูจิบัตรรวบรวมภาพผลงานในนิทรรศการเก็บรักษาไว้เป็นที่ระลึก

โดย Suthima Thongmark

โพสต์

LiveReviews|0
1 person listening