ในดวงใจ

Art ฟรี
In Our Hearts
Yelo House

นิทรรศการในดวงใจ ซึ่งจัดขึ้นที่ Yelo House เป็นนิทรรศการที่รวบรวมผลงานของศิลปินกว่า 30 ท่านไม่ว่าจะเป็นศิลปินแห่งชาติ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, มานพ สุวรรณปิณฑะ, สมภพ บุตราช, วิษณุพงษ์ หนูนันท์, ซันเต๋อ (ยศนันท์ วุฒิกรสมบัติกุล),ฉัตรมงคล อินสว่าง, ป๊อด โมเดิร์นด๊อก (ธนชัย อุชชิน), จักรี คงแก้ว และท่านอื่นอีกมากมาย งานนี้เปรียบเสมือนการร้อยเรียงดวงใจของศิลปินเข้าด้วยกันออกมาเป็นผลงานทั้งในรูปแบบบทกวี ภาพวาด ภาพพิมพ์ งานปั้น งานหล่อ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และดนตรี 

โดย Suthima Thongmark

โพสต์

LiveReviews|0
1 person listening