P/a/u/s/e Havana

Art
P/a/u/s/e Havana
Supanit Riansrivilai

สุพนิต เรียนศรีวิไล ช่างภาพชาวไทย นำเสนอมุมมองใหม่เกี่ยวกับเมืองฮาวานา ประเทศคิวบา ผ่านชุดภาพถ่าย ซึ่งเมื่อพูดถึงเมืองฮาวานา ภาพความสดใสของสีสีนของตึกต่างๆ ที่ให้ความรู้สึกแบบเรโทร ก็น่าจะเป็นอย่างแรกที่นึกถึง แต่ช่างภาพกลับเห็นมุมมองที่ต่างออกไป และได้นำเสนอผ่านชุดภาพถ่าย P/a/u/s/e Havana

 

โดย Suthima Thongmark

โพสต์

LiveReviews|0
1 person listening