ลานพระราชวังดุสิต

Attractions, พื้นที่สาธารณะ ดุสิต

ลานพระราชวังดุสิต หรือรู้จักกันในชื่อว่า ลานพระบรมรูปทรงม้า 

โพสต์

ชื่อ ลานพระราชวังดุสิต
ที่อยู่ ถนนราชดำเนินนอก
กรุงเทพฯ

Static map showing venue location