โรงพยาบาลศิริราช

Health and beauty, โรงพยาบาล บางกอกน้อย

โรงพยาบาลตามมาตรฐานการแพทย์ระดับสากลแห่งแรกของประเทศ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2431 โดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีพระราชปณิธานที่จะบำบัดทุกข์แก่ประชาชน โดยเริ่มตั้งคณะดำเนินงานก่อตั้งโรงพยาบาลในปี พ.ศ 2529 แต่ระหว่างดำเนินการนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ พระราชโอรสประสูติจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ประชวรโรคบิดและสิ้นพ่อชนม์ลงเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2430 บังเกิดความโทมนัสแก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯยิ่งนัก หลังจากเสร็จสิ้นงานพระเมรุฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าใ้ห้รื้อโรงเรือนจากงานพระเมรุไปสร้างโรงพยาบาล ณ บริเวณวังหลัง ที่รกร้างอยู่ในขณะนั้น แต่ร่มเย็นเหมาะกับเป็นที่พักฟื้นผู้ป่วย นอกจากนี้ ยังพระราชทานทรัพย์ส่วนของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ฯ แก่โรงพยาบาลอีกด้วย และพระรามทานนามว่า โรงพยาบาลศิริราช

โดย Top Koaysomboon

โพสต์

ชื่อ โรงพยาบาลศิริราช
ที่อยู่ 2
โรงพยาบาลศิริราช
ถนนอรุณอมรินทร์
กรุงเทพมหานคร

Static map showing venue location