ภัตตาคารเอ็มเค (MK Restaurant)

Restaurants บางกอกน้อย
0 รักสิ่งนี้
บันทึกข้อมูล

ภัตตาคารเอ็มเค สาขาโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 

เครือภัตตาคารเอ็มเคบริจาคกำไรทั้งหมดจากการดำเนินงานร้านอาหารนี้ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช

โพสต์

ชื่อ ภัตตาคารเอ็มเค (MK Restaurant)
ที่อยู่ ชั้น 2
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

กรุงเทพมหานคร

เปิดบริการ ทุกวัน 07:00-21:30

You may be interested in: