ตลาด 100 กิโล

Shopping, ตลาดและแฟร์
ตลาด 100 กิโล
ตลาด 100 กิโลครั้งที่ 14 นี้พบกับสินค้าคุณภาพดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเช่น ผักและผลไม้ตามฤดูกาล ต้นไม้และเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ดอกไม้ อาหารออร์แกนิก และสินค้าทำมือต่างๆ 

โพสต์

เว็บไซต์ https://www.facebook.com/fabfarmbkk/
LiveReviews|0
2 people listening