ก่อนจบ 2561

Theater ฟรี

ก่อนจบ 2561 คือเทศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และศิลปนิพนธ์ ของนิสิตในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร ชั้นปีที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งในเทศการจะมีละคร 8 เรื่องให้ได้ชมกันฟรีๆ สามารถลงทะเบียนจองที่นั่งได้ที่นี่

โดย Suthima Thongmark

โพสต์

LiveReviews|0
0 people listening