ก่อนจบ 2561

Theater จนกระทั่ง วันเสาร์ 28 เมษายน 2018 ฟรี
0 รักสิ่งนี้
บันทึกข้อมูล

ก่อนจบ 2561 คือเทศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และศิลปนิพนธ์ ของนิสิตในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร ชั้นปีที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งในเทศการจะมีละคร 8 เรื่องให้ได้ชมกันฟรีๆ สามารถลงทะเบียนจองที่นั่งได้ที่นี่

โดย Suthima Thongmark

โพสต์