อโดโบไมค์เดี่ยว

Theater, ละครเพลง ฟรี
Adobo Monologue
Adobo Monologue

เรื่อง อโดโบไมค์เดี่ยว ที่เคยแสดงที่โรงละครของสมาคมการละครเพื่อการศึกษาแห่งฟิลิปปินส์เป็นละครเดี่ยวแบบสั้นๆ ที่เดินสายเล่นไปเล่นตามที่ต่างๆ เพื่อโปรโมตโครงการศิลปะการแสดงเพื่อการศึกษาเพื่อส่งเสริมประเด็นทางสังคมและโครงการ Save the Children 

อโดโบไมค์เดี่ยว เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหนุ่มและความสัมพันธ์กับพ่อ พร้อมกับการปรุง ไก่อโดโบ ไปด้วย

โดย Suthima Thongmark

โพสต์