จักรพงษ์นิทรรศน์

Things to do, นิทรรศการ ฟรี
Duty and Passion: The Life and Times of Prince Chakrabongse
River Books

นิทรรศการแสดงพระประวัติและผลงานของสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสยามและรัสเซียยุคก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จัดแสดงผ่านพระราชหัตเลขา ลายพระหัตถ์ เอกสารและสิ่งของหายากต่างๆ

โดย Time Out Bangkok staff writer

LiveReviews|0
0 people listening