ถอดรหัสไทย

Things to do, นิทรรศการ
Decoding Thainess
1/4
Sereechai Puttes/Time Out Bangkok
Decoding Thainess Museum Siam
2/4
Sereechai Puttes/Time Out Bangkok
Decoding Thailness Museum Siam
3/4
Sereechai Puttes/Time Out Bangkok
Decoding Thainess Museum Siam
4/4
Sereechai Puttes/Time Out Bangkok

นิทรรศการถาวรของมิวเซียมสยาม ที่มุ่งตั้งคำถามว่า "อะไรคือตวามเป็นไทยที่แท้จริง?"

ถอดรหัสไทย คือนิทรรศการถาวรปัจจุบันของมิวเซียมสยาม ซึ่งมุ่งตั้งคำถามและพาผู้ชมไปร่วมหาคำตอบว่าอะไรคือ "ความเป็นไทย" ที่แท้จริง ผ่านการจัดแสดงสื่อผสมและมัลติมีเดียในห้องนิทรรศการถึง 14 ห้อง

โดย Time Out Bangkok staff writer

LiveReviews|0
1 person listening