ธ สถิตในดวงใจ

Things to do, นิทรรศการ
ธ สถิตในดวงใจ

นิทรรศการแสดงศิลปะจากผลงานครูและนักเรียนแผนการเรียนศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2559 แห่งวชิราวุธวิทยาลัย โดยมีงานเปิดในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ตึกเวสสุกรรมสถิต

โดย Suthima Thongmark

โพสต์

เว็บไซต์ http://www.vajiravudh.ac.th/
LiveReviews|0
1 person listening