ธ สถิตในดวงใจ

Things to do, นิทรรศการ วชิราวุธวิทยาลัย , ดุสิต จนกระทั่ง วันอังคาร 30 พฤษภาคม 2017
0 รักสิ่งนี้
บันทึกข้อมูล
ธ สถิตในดวงใจ

นิทรรศการแสดงศิลปะจากผลงานครูและนักเรียนแผนการเรียนศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2559 แห่งวชิราวุธวิทยาลัย โดยมีงานเปิดในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ตึกเวสสุกรรมสถิต

โดย Suthima Thongmark

โพสต์

ชื่อ วชิราวุธวิทยาลัย
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ 197
ถนนราชวิถี
ดุสิต
กรุงเทพฯ

เว็บไซต์ http://www.vajiravudh.ac.th/
LiveReviews|0
1 person listening