นิทรรศการศิลปินพำนัก

Things to do, นิทรรศการ
0 รักสิ่งนี้
บันทึกข้อมูล
นิทรรศการศิลปินพำนัก
Sathorn 11 Art Space

นิทรรศการศิลปินพำนัก 2017 ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้ว จะมีงานศิลปะหลากหลายชิ้นที่เกิดจากความตั้งใจของศิลปินพำนักของสาทร 11 อาร์ต สเปซอย่าง ชนม์เขต พรรณวิเชียร์, ตินณา หงส์งาม, ประพจน์ คำจินดา, ปรีชา รักซ้อน, พิษณุ ประเสริฐผล และ สมโชค มหาชานนท์ ซึ่งผลงานแต่ละชิ้นของศิลปินก็จะสื่อถึงเอกลักษณ์ของศิลปินแต่ละท่านผ่านผลงานศิลปะที่จัดแสดง

โดย Suthima Thongmark

โพสต์