นิทรรศการโครงการศิลปกรรมแบรนด์นิว 2016

Things to do, นิทรรศการ
Brandnew 2016 Art Project

หอศิลป์มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ จัดนิทรรศการศิลปะเพื่อฉลองความสำเร็จของโครงการศิลปกรรมแบรนด์นิว โดยได้รับเกียรติจาก อังกฤษ อัจฉริยโสภณ มาเป็นผู้คัดเลือกศิลปินที่จะนำมาจัดแสดง ผลงานของศิลปินหน้าใหม่ไฟแรง 6 ท่านถูกนำมาแสดงภายในงาน ในแกลลอรี่ 5 แห่งในกรุงเทพฯ โดยที่หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท มีผลงงานของ แพร พู่พิทยาสถาพรและภาคินี ศรีเจริญสุข จัดแสดงระหว่าง 12 พฤศจิกายน 2559 - 14 มกราคม 2560 ที่ WTF Gallery โดยธัชธรรม ศิลป์สุพรรณและวันสว่าง เย็นสบายดี ระหว่าง 26 พฤศจิกายน - 29 ธันวาคม 2559 Gallery VER โดย อธิษว์ ศรสงคราม ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 - 15 มกราคม 2560 และที่ RMA Institute กับผลงานจาก นิจสุภา นาคอุไร ระหว่าง 18 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560

 

โดย Gail Piyanan

LiveReviews|0
0 people listening