นิทรรศการ เครื่องโขน

Things to do, นิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ , รัตนโกสินทร์ จนกระทั่ง วันพุธ 31 พฤษภาคม 2017
0 รักสิ่งนี้
บันทึกข้อมูล
นิทรรศการ เครื่องโขน

นิทรรศการ เครื่องโขน จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและแสดงถึงความตั้งพระหฤทัยของพระองค์ที่ีทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ของการแสดงโขน การแสดงประจำชาติของไทย โดยนิทรรศการนี้จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของโขนและเครื่องแต่งกายโขนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงของสะสมจากผู้เชี่ยวชาญด้านโขนอีกด้วย

โดย Suthima Thongmark

โพสต์

ชื่อ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ หอรัษฎากรพิพัฒน์
พระบรมมหาราชวัง
เขต พระนคร
กรุงเทพฯ
10200
เปิดบริการ ทุกวัน 9:00-16:30
การเดินทาง เรือด่วนเจ้าพระยาลงท่าช้าง
LiveReviews|0
1 person listening