นิทรรศการ เครื่องโขน

Things to do, นิทรรศการ
gods demons

นิทรรศการ เครื่องโขน จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและแสดงถึงความตั้งพระหฤทัยของพระองค์ที่ีทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ของการแสดงโขน การแสดงประจำชาติของไทย โดยนิทรรศการนี้จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของโขนและเครื่องแต่งกายโขนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงของสะสมจากผู้เชี่ยวชาญด้านโขนอีกด้วย

โดย Suthima Thongmark

โพสต์

LiveReviews|0
1 person listening