นิทรรศการ From the Inside

Things to do, นิทรรศการ
4 จาก 5 ดาว
From the Inside Exhibition
From the Inside Exhibition

9 ศิลปินทั้งไทยและต่างประเทศอย่าง Amy Diener, Dee Sweetdrug, ชัยบูรณ์ บรรลือ (Joker EB), Josh ROXAS, มงคลธัช สิทธาธนากร, ปัณยวีร์ พงศ์สินไทย, ภัสสรา จงทวีธรรม, เพียงขวัญ คำหรุ่น และสุริยะ ฉายะเจริญ กับนิทรรศการศิลปะเพื่อแสดงตัวตนของแต่ละคนอย่างอิสระ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสังคม การเมือง วัฒนธรรม และพฤติกรรมมนุษย์ ด้วยเทคนิคเฉพาะของแต่ละคน ตั้งแต่การใช้สีอะคริลิค ไปจนถึงการพ่นสีสเปรย์บนผ้าใบ และสื่อผสมต่างๆ 

โดย Gail Piyanan

โพสต์

โทรศัพท์ 0 2254 4629
เว็บไซต์ https://www.facebook.com/events/1756246948038261/
LiveReviews|0
1 person listening