นิรันดร์ – Eternity

Things to do, นิทรรศการ
 Eternity : a solo exhibition by Nakrob Moonmanas
Nakrob Moonmanas

งานนิทรรศการศิลปะของกราฟิกดีไซเนอร์และนักวาดภาพประกอบ นักรบ มูลมานัส เพื่อแสดงความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยงาน Collage ที่ผสมผสานความเป็นไทยกับต่างชาติ ออกมาเป็นงานที่มีเอกลักษณ์

โดย Suthima Thongmark

โทรศัพท์ 0 2118 0839
LiveReviews|0
1 person listening