นิรันดร์ – Eternity

Things to do, นิทรรศการ
0 รักสิ่งนี้
บันทึกข้อมูล
นิรันดร์ – Eternity
Nakrob Moonmanas

งานนิทรรศการศิลปะของกราฟิกดีไซเนอร์และนักวาดภาพประกอบ นักรบ มูลมานัส เพื่อแสดงความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยงาน Collage ที่ผสมผสานความเป็นไทยกับต่างชาติ ออกมาเป็นงานที่มีเอกลักษณ์

โดย Suthima Thongmark

โทรศัพท์ 0 2118 0839
LiveReviews|0
1 person listening