รยางค์สัมพันธ์

Things to do, นิทรรศการ
Mode of Liaisons 01
1/3
BACC
Mode of Liaisons 02
2/3
BACC
Mode of Liaisons 03
3/3
BACC

รยางค์สัมพันธ์ (Mode of Liaisons) เป็นส่วนหนุึ่งของโครงการ Condition Report โครงการศิลปะเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างภัณฑารักษ์รุ่นเก่าและรุ่นใหม่จากประเทศญี่ปุ่นและประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หัวข้อ รยางค์สัมพันธ์ เป็นแนวคิดจากภัณฑารักษ์ผู้รับผิดชอบ พิชญา ศุภวานิช ที่ตั้งใจโฟกัสไปที่การผสมผสานความหมายของการผลิตงานศิลปะแต่ละชิ้นที่มีความเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศในผลงานและความสัมพันธ์ระหว่างเวลา สถานที่และบุคคล มากกว่าแค่การตีความหมายของชิ้นงานเพียงอย่างเดียว แถมยังแสดงวิสัยทัศน์ของภํณฑารักษ์และศิลปินเกี่ยวกับงานศิลปะในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านสือหลานแขนง ทั้งภาพเขียน ประติมากรรม ภาพยนตร์/วิดีโอ ศิลปะแบบจัดวาง และการแสดง

ในนิทรรศการยังมีงานจากภัณฑารักษ์รุ่นใหม่ 4 ท่าน นากามูระ ฟูมิโกะ, ออง หมัด เทม, บายู เจนี คริสบี้ และวิธวินท์ ลีลาวนาชัย ที่จะแสดงผลงานผ่านปฏิบัติการเสวนา ข้อเขียน และการบรรยายในรูปแบบการแสดงสดด้วย

โดย Suthima Thongmark

โพสต์

LiveReviews|0
1 person listening