0 รักสิ่งนี้
บันทึกข้อมูล

รวมแหล่งเล่นน้ำวันสงกรานต์ทั่วกรุงเทพฯ

ข้าวสาร สีลม สยาม และอื่นๆอีกมากมาย

Tourism Authority of Thailand

เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) จึงได้ปรับเปลี่ยนการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์เสียใหม่ โดยลดการเล่นน้ำ และเพิ่มกิจกรรมทางศาสนามากขึ้น แต่ก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะกรุงเทพฯ ยังมีที่เล่นสาดน้ำอีกหลายแห่งที่คุณยังสามารถแวะไปได้

ข้อคิดเห็น

0 comments