วิถีแห่งศรัทธาจากศิลปทัศน์ญี่ปุ่น

Things to do, นิทรรศการ
ขวัญใจนักวิจารณ์
5 จาก 5 ดาว
National Museum Bangkok
1/4
National Museum Bangkok
2/4
National Museum Bangkok
3/4
National Museum Bangkok
4/4

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับ สำนักงานกิจกรรมทางวัฒนธรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคิวชูและกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ภูมิใจเสนอนิทรรศการศิลปะ “วิถีแห่งศรัทธาจากศิลปทัศน์ ญี่ปุ่น” เพื่อรำลึกถึงการครบรอบ 130 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ญี่ปุ่น

นิทรรศการนี้แนะนำประวัติศาสตร์ศิลปะญี่ปุ่นอย่างครอบคลุมผ่านโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุทั้งหมด 106 รายการ ที่รวมถึงสมบัติของชาติ 3 รายการ สมบัติที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมที่สำคัญ 25 รายการของประเทศญี่ปุ่น โดยนิทรรศการนี้จะแบ่งออกทั้งหมดเป็น 5 ส่วน คือ ต้นกำเนิดศิลปะญี่ปุ่น พุทธศิลป์ ราชสำนักและนักรบ เซนและศิลปะการชงชาและวัฒนธรรมเอโดะอันหลากหลาย สืบทอดมากกว่า 6,000 ปีตั้งแต่ยุดก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยเอโดะ ( ค.ศ. 1603 -1868)

โดย Time Out Bangkok staff writer

โพสต์

โทรศัพท์ 022241402
LiveReviews|0
1 person listening