ศาสตรา สถาปัตย์ ไทย: พระเมรุมาศ จุดเชื่อมจักรวาล และการออกแบบ

Things to do, นิทรรศการ ฟรี
4 จาก 5 ดาว
Insight Thai Architecture

TCDC ร่วมกับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และมหาวิทยาลัยศิลปากร พาคนไทยทุกคนไปเรียนรู้คติความเชื่อเรื่องเทพและไตรภูมิแบบฮินดู ที่ฝังรากอยู่ในวัฒนธรรมตั้งแต่ยุคโบราณ และสะท้อนออกมาในงานออกแบบสถาปัตยกรรมไม่ว่าจะเป็นวัด วัง พระเมรุ และพระเมรุมาศ พร้อมทั้งลงลึกถึงรายละเอียดแรงบันดาลใจในการออกแบบ การจัดสร้าง และการตกแต่งพระเมรุมาศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

LiveReviews|0
1 person listening