ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์

Things to do, นิทรรศการ ฟรี

นิทรรศการ “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” จัดแสดงซุ้มสัญลักษณ์ขนาดใหญ่ รวมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขณะทรงพระราชกรณียกิจทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศไทยตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์

โดย Time Out Bangkok staff writer

LiveReviews|0
1 person listening