อายตนะ (6)

Things to do, นิทรรศการ
3 จาก 5 ดาว
AYATANA (6)
Thanutcha Leelangkura/Number 1 Gallery

งานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยในชื่อว่า อายตนะ (6) โดย ธนัชชา ลีลางกูร เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาและวิทยาศาสตร์ที่ศิลปินกำลังจะบอกเราว่า ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทำให้มนุษย์ถดถอย เพราะเราลุ่มหลงในกิเลสและวิทยาศาสตร์ก็ตอบโจทย์นั้นได้ดี ซึ่งการสนองกิเลสเป็นเรื่องที่ตรงข้ามกับศาสนาพุทธอย่างสิ้งเชิง ศิลปินนำวิทยาศาสตร์มาไว้ในงานโดยการวาดให้ตัวละครเป็นเหมือนกับโครงกระดูกเวลาเราเอ็กซเรย์ เพื่อที่จะโชว์ให้เห็นว่าเราถูกควบคุมโดยความหลงใหลในวิทยาศา่ตร์มากเกินไป จนไม่สามารถที่จะเข้าถึงแก่นของพระพุทธศาสนาได้อีก

โดย Suthima Thongmark

โพสต์

LiveReviews|0
1 person listening