เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย

Things to do ฟรี
Oon Ai Rak
Sereechai Puttes/Time Out Bangkok

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงาน เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย โดยเปิดให้ประชาชนได้สรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ รวมไปถึงยังมีการแสดงนิทรรศการความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์ การแข่งขันก่อเจดีย์ทราย การละเล่นหลวง ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายอาหาร และขนมไทยอีกด้วย

LiveReviews|0
1 person listening