เทศกาลริมน้ำบางกอก

Things to do, ตลาดและแฟร์
Bangkok River Fair
Bangkok River Fair

เทศกาลริมน้ำบางกอกจัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมความใกล้ชิดระหว่างชาวกรุงเทพฯ กับชุมชนริมน้ำเจ้าพระยาที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเสน่ห์ของกรุงเทพฯ ที่กำลังจะเลือนหายไป 

มาร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงการฟังเสวนาในหัวข้อ "ทางออกแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านสายตาของคนริมน้ำบางกอก" ที่เป็นการพูดคุยของคนที่ได้รับผลกระทบจากโครงสร้างก่อสร้างขนาดใหญ่ริมน้ำที่ยาวถึง 57 กิโลเมตร รวมไปถึงงานแสดงศิลปะฝีมือของศิลปินชื่อดังที่เข้าร่วมวาดภาพบนผืนผ้าใบ “วาดเจ้าพระยาในแบบที่ฉันฝัน” ร่วมกับกลุ่มศิลปะสร้างสรรค์ ชิมอาหารจากฝีมือของคนในชุมชน และกิจกรรมอีกมากมาย

 

โดย Suthima Thongmark

โพสต์

LiveReviews|0
1 person listening