แสตมป์ของพ่อ 2493 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

Things to do
แสตมป์ของพ่อ
ไปรษณีย์กลาง

นิทรรศการแสตมป์ของพ่อ 2493 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามจัดแสดงตราไปรษณียากรณ์ 79 ชุด 353 แบบตลอดช่วงระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ตั้งแต่ปี 2493 ที่เป็นปีที่ทรงขึ้นครองราชย์ 

โดย Time Out Bangkok staff writer

โพสต์

LiveReviews|0
0 people listening