โครงการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Things to do, คอนเสิร์ต ฟรี
0 รักสิ่งนี้
บันทึกข้อมูล
โครงการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เพื่อเป็นการร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อแวดวงดนตรีของประเทศไทย BACC จัดการแสดงคอนเสิร์ตจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรรเลงโดยคณาจารย์และนักศึกษาจาก 5 สถาบัน ได้แก่

  • C.U. Clarinet Ensemble จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • Kasetsart Wind Symphony ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • Rangsit University Jazz Orchestra วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

  • ศิลปะเซียน คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

  • Pomelo Town วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย Gail Piyanan

LiveReviews|0
2 people listening