๑๐๐ ปี สยามกับสงครามโลกครั้งที่ ๑

Things to do, นิทรรศการ ฟรี
100 ปี สยามกับสงครามโลกครั้งที่ 1

นิทรรศการครบรอบ 100 ปี ในวาระประเทศสยามประกาศเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ขอเชิญชม 
"นิทรรศการ ๑๐๐ ปี สยามกับสงครามโลกครั้งที่ ๑"
ระหว่างวันที่ ๒๒ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ ภายในหอสมุดแห่งชาติ

สนับสนุนโดย 
มูลนิธิเพชรรัตน - สุวัทนา และ
มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

 

LiveReviews|0
1 person listening