How to say something by some paper

Things to do, คลาสและเวิร์คช็อป Tool school of Visual art , บางพลัด วันเสาร์ 24 สิงหาคม 2019
Tool School of Visual Art
Tool School of Visual Art

Time Out พูดว่า

มาบอกเล่า และนำเรื่องราวต่างๆ มาสร้างหนังสือทำมือหรือที่เรียกง่ายๆ ว่า 'Zine' เป็นของตัวเอง ในเวิร์คช็อปที่จะสอนการกระบวนการวางแผน ออกแบบ และลงมือทำ Zine ทั้งหมด ซึ่งการทำซีนนั้นสามารถเล่าได้ตั้งแต่เรื่องราวในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงความทรงจำ เป็นการประกอบเรื่องราว และประสบการณ์ ทำให้ความทรงจำทั้งหมดสามารถจับต้องได้

ในคลาสนี้คุณจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การจัดระบบความคิด การลำดับเรื่องราว การจัดการกับจังหวะ และน้ำหนักในการเล่าเรื่อง และสร้าง visual เทคนิคในการสร้างหนังสือทำมือในรูปแบบที่ไม่ซับซ้อน เพื่อช่วยในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคที่หลากหลายทั้งการวาด ตัด คอลลาจ ไปจนถึงเทคนิคการประกอบขึ้นของหนังสือด้วยตัวเอง จนจบมาเป็นผลงานที่ทุกคนจะมีกลับบ้านไปกัน

คอร์สสั้นราคา 2,800 บาท พร้อมอุปกรณ์ จะเรียนสัปดาห์ละครั้ง ครั้งละ 4 ชม. ในวันเสาร์ที่ 3 และ 10 สิงหาคม เวลา 13.30 – 17.30 น.

คอร์สยาวราคา 4,900 บาท พร้อมอุปกรณ์ จะเรียนสัปดาห์ละครั้ง ครั้งละ 3 ชม. ในวันเสาร์ที่ 3,10,17 และ 24 สิงหาคม เวลา 9.30 – 12.30 น.

โดย Wissuta Ploypetch

รายละเอียด

ชื่อ Tool school of Visual art
ที่อยู่ 44
44
ซอยจรัญสนิทวงศ์ 64
กรุงเทพฯ

ราคา 2,800-4,900 บาท
เปิดบริการ ศุกร์ 10:30-19:00, เสาร์-อาทิตย์ 10:30-20:00

วันที่และเวลา

ผู้ใช้พูดว่า

0 comments