People, Money, Ghosts (Movement as Metaphor)

Things to do, นิทรรศการ ฟรี
4 จาก 5 ดาว
People, Money, Ghost 01
1/2
People, Money, Ghost 02
2/2

งานนิทรรศการแสดงผลงานของ 4 ศิลปินจาก 3 ประเทศ ในหัวข้อเกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ่นฐานของผู้คนและอุตสาหกรรม ซึ่งศิลปินทุกคนได้ย้ายจากบ้านเกิด ในขณะที่ศึกษา ทำงาน และสำรวจหัวข้อศิลปะที่ตัวเองสนใจ

Khvay Samnang ศิลปินชาวกัมพูชาได้ตีความทหารกัมพูชาที่ช่วยฝรั่งเศสรบในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ผู้ซึ่งถูกลืมผ่านการจัดวางประติมากรรมเหล็ก และวิดิโอศิลปะในชื่อ Rubber Man ที่สื่อถึงผลกระทบของการปลูกยางพาราต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และจิตวิญญาณ

ศิลปินดูโอชาวฟิลิปปินส์ Amy Lien กับ Enzo Camacho มาพร้อมกับการตีความผีจากที่ต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการฉายวิดิโอจาก tripods อยู่ในตัว "กระสือ" ที่ห้อยมาจากเพดาน ที่เป็นเรื่องของตัวละคร 2 ตัวในพนมเปญและความรู้สึกเกี่ยวกับความหวังและความกลัวต่อเมืองที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป

Nguyen Thi Thanh Mai แสดงบัตรประชาชนทำเอง เพื่อให้ชาวเวียดนามที่ไม่มีสัญชาติ ผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านลอยน้ำระหว่างเวียดนามและกัมพูชา และ วิดิโอความยาวหนึ่งชั่วโมงกับรูปถ่ายของหมู่บ้านระหว่างที่ศิลปินไปเยี่ยมที่นั่น

โดย Suthima Thongmark

โพสต์

LiveReviews|0
2 people listening