Batı Sanatında Mitoloji

Etkinlikler

İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nde profesör olarak görev yapan ve sanatta mitoloji, Antik Yunan, Anadolu ve Orta Asya söylenceleri, Ana Tanrıça konularında yurt içi ve yurt dışında yayınlanmış kitap ve makaleleri bulunan Prof. Dr. Zühre İndirkaş’ın verdiği seminerlerde, Tanrı ve Tanrıçaların mitolojik kimlikleri tanıtılıyor. Mitolojinin Batı Sanatı’ndaki yeri ve önemi yanında görsel malzeme eşliğinde Antik Yunan’da mitosların oluşumu, Titanlar, Atlas, Menoitios, Prometheus, Olimposlu Tanrılar Kuşağı gibi konular ele alınıyor.

Yayınlandı: