La Forteresse / Kale

Etkinlikler

Hiçbir yorum ve röportaj içermeyen bir belgesel film olan ‘Kale’ iltica başvurusu için dilekçe veren bir kişinin azami kalış süresine denk gelen 60 gün boyunca İsviçre’de Vallorbe Merkezi’nin işleyişini yansıtıyor.

Yayınlandı: