Batı Yakasının Hikâyesi

Müzik
Batı Yakasının hikayesi

Müzik eğitimlerine Hacettepe Üniversitesi’nde başlayıp Viyana’da devam eden piyano ikilisi, ikiz kardeşler Ferhan&Ferzan Önder’e sahnede; baba-oğul Martin Grubinger-Martin Grubinger Sen ile başarılı bir solist ve oda müziği sanatçısı olan Leonhard Schmidinger, vurmalı çalgılarıyla eşlik ediyor. Stravinski’nin Bahar Ayini’yle başlayıp Amerika’nın Batı Yakası’nın arka sokaklarında sona eren konser, dehanın genetik bir olgu olduğunu kanıtlar nitelikte.

Yayınlandı: