Gayda İstanbul

Müzik, Latin & Dünya

Gayda İstanbul, Balkanlardan Trakya’ya ve oradan İstanbul’a uzanan kültürel bir iklimin izlerini sürüyor ve bu izlerin yol göstericiliğinde güncel temalar ve yeni müzikal ifadeler geliştiriyor. Grubun konserlerinde ‘kabare’ formuna yaslanan bazı denemelerle alternatif bir sahnelemenin koşulları yaratılıyor. Ayrıca Trakya ve Balkan halklarının  özellikle de Çingelenelerin sadece mizahî yanlarının öne çıkartılarak eğlencelik  unsurlar olarak gösterilmeleri gibi yaklaşımlar eleştiriliyor.

Yayınlandı: