12.12.12

Sanat
12.12.12

Hiç hafızanızı zorlamaya kalkmayın.

Serginin başlığı, figüratif ve hipergerçekçi eserleriyle tanınan genç sanatçı Rasim Aksan’ın askerliğe başladığı tarihten başkası değil. Terhise gün sayma pratiğine odaklanan sergi, şafak kartlarının anavatan, sevgiliye duyulan özlem ve kadın bedeni imgeleri arasında kurduğu çağrışımsal ilişkiyi merkeze alıyor. Kartların önyüzlerindeki imgelemlerin yeniden yorumlandığı işler, otobiyografik ipuçları ve keskin bir toplumsal eleştiri de taşıyor.