Açlık

0 Beğen
Kaydet
Açlık

Hüseyin Aksoylu’nun ‘Açlık’ isimli kişisel sergisi, baskı, tuval resmi, heykel ve video işlerinden oluşan sekiz farklı çalışmayı kapsıyor. Aksoylu, günümüzde insanın sahip olduğu potansiyeli açığa çıkarması önünde engel oluşturan iç ve dış faktörlere odaklanıyor. Doğal ve toplumsal koşullarla, kişisel zihinsel süreçlerin etkileşimini ve bunun bireyin potansiyelini gerçekleştirebilmesi üzerindeki etkilerini sorguluyor.  

Yayınlandı: