Hayal Meyal

Sanat
Hayal Meyal

Elif Uras yaşamını ve çalışmalarını New York ve İstanbul’da sürdürüyor.

Bu, onun İstanbul’daki üçüncü kişisel sergisi. Sanatçı bir süredir Batı modernizmiyle Doğu kültürü ve sanatı arasındaki karmaşık ilişkiye odaklanan işler üretiyordu. Bu çalışmalarına yeni boyutlar kazandıran resim ve seramik çalışmalarının yer aldığı yeni sergisinde ise odağına küresel ekonominin üreten ve tüketen birer parçası olan kadının temsiliyetini yerleştirmiş.