İmaj çöplüğünden tuvale

Sanat
İmaj çöplüğünden tuvale

Peter Zimmermann’ın ‘mayıs mı mayıs’ adını taşıyan sergisinde, sanatçının dijital olarak manipüle edilmiş imajları plastik sanata dönüştürüşüne tanıklık ediyoruz. İnsanoğlunun yarattığı kavramların belirsizliği ve seri üretim imajların bir nevi çöplük oluşturması üzerine kafa yoran sanatçının soyut kompozisyonlarının çıkış noktasını ise 90’lardan bu yana internetten bularak ya da dergi, kitap ve kataloglardaki görsel malzemeleri tarayarak arşivlediği görüntüler oluşturuyor. Sanatçının sergi alanına müdahale ederek, sergi kurgusunu da bir sanat eserine dönüştürdüğünü not etmemizde fayda var.