Komşular

Sanat
0 Beğen
Kaydet
Komşular

İstanbul Modern’in kuruluşunun 10. yılı kapsamında hazırlanan Komşular - Türkiye ve Çevresinden Güncel Anlatılar, Türkiye ve çevresindeki güncel sanat pratikleri üzerine yapılan araştırmayla ortaya çıkmış bir sergi.

 

Türkiye ve komşu ülkelerdeki güncel sanat çalışmalarından tematik bir seçki niteliğindeki proje, sosyokültürel bağlamların sanat üzerindeki etkilerini ele alarak bölgenin görsel kültürüne dair ortak yaklaşımları ve güncel dinamikleri araştırıyor. Sergi, Türkiye ile tarihi, siyasal ve kültürel bağları olan Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu gibi komşu coğrafyalardan günümüz sanatının öncü sanatçılarını ve yapıtlarını bir araya getiriyor.

 

Kamusal alandaki toplumsal hayata dair gösteri ve tören gibi köklü adetlerin görsel sanatlara nasıl sızdığına bakan sergi, bölge kültür ve sanatında öne çıkan iki konuya odaklanıyor: Hikâye anlatımı ve yolculuk. Bu iki tema pek çok yapıtta iç içe geçerek hareketlilik, göçmenlik, göçebelik ve iç yolculuklar, dil, kültürel aktarım, sözlü gelenek ve benzeri kavramlara dönüşüyor. Komşular, bir yandan bölge sanatında belirgin bir biçim olan performans ve gösteriye alan açarken, diğer yandan akademik sanat çevreleri dışında gelişen karikatür ve halk sanatı gibi dalların uzantısına da güncel sanat bağlamında yer veriyor. Zira, bölge halkı arasında bir zamanlar gölge oyunu, âşık geleneği, meddahlar ve zanaat yoluyla yayılan ve aktarılan anlatıların yankısı, bugün görsel sanatlarda hâlâ sürüyor. 

 

17 ülkeden 35 sanatçının çalışmalarına yer veren Çelenk Bafra ve Paolo Colombo küratörlüğündeki Komşular sergisi için, bölge kültür ve sanatına dair gösterim, performans, panel, söyleşi ve atölye çalışmalarından oluşan kapsamlı bir etkinlik programı da mevcut. Sergideki 13 sanatçının videolarını bir araya getiren Tekrarlar Mısın? başlıklı program, ana serginin bir bölümü olarak kurgulanan özel bir video odasında yer alıyor.

 

Salı-pazar 10.00-18.00, perşembe: 10.00-20.00 arasında açık. Pazartesileri kapalı.  www.istanbulmodern.org

Yayınlandı: