Minör Kahramanlıklar

0 Beğen
Kaydet
Minör Kahramanlıklar

Sergideki eserlerin ortak yönü, minyatür sanatının odağını imparatorluk savaşlarından günlük hayatın içindeki mücadelelere çevirmeleri. Hollanda, Irak, Pakistan ve Türkiye’den yedi sanatçı, geleneksel minyatür tekniklerinden yola çıkarak, onlar için önemli olan kişisel ve toplumsal meselelere değiniyor. Sergide yer alan sanatçılardan Burçak Bingöl’ün Gezi protestolarını 17. yüzyıl Pers minyatüründen bir sahneyle işlediği çalışması ya da Hayv Kahraman’ın Iraklı bir mülteci olarak başından geçenleri 12. yüzyıla ait bir el yazmasından aldığı ilhamla birleştirdiği eseri gibi. 

Yayınlandı: