Narcissus

Sanat
Narcissus

Hipergerçekçi ve figüratif resimleriyle tanınan genç bir sanatçı Rasim Aksan. Son dönem çalışmalarında selfie meselesini irdeliyor. Her dakika yüzlercesine rastladığımız selfie’lerin kendimizi başkalarına beğendirmek kadar kendi imajımızdan da haz aldığımız bir paylaşım olduğundan yola çıkarak günümüzün Narcissus’larının yaratılmasına sıra dışı bir yorum getiriyor.

Yayınlandı: