Öz

Sanat
Malik Bulut taşın sunduğu olanakların sınırlarında olanaksızlıklarında gezinen bir heykeltıraş. Kabuğu çatlatılmış, soyulmuş, içi boşaltılmış figürler aracılığıyla, küreselleşmeyle ruhu emilen, delik deşik edilen insanlık değerlerine bir ağıt sunan heykelleri 20 Mart'a kadar görülebilir.

Pazar-pazartesi hariç her gün 11.00-19.00 arasında açık.


Yayınlandı:

Etkinlik websitesi: http://www.galeriselvin.com