Patetik Koridor

Sanat
Patetik Koridor

Ali İbrahim Öcal resim, video ve yerleştirme gibi çeşitli sanat alanlarında çalışan genç bir sanatçı. Hayvanlar ile aramızdaki yapay ilişkiyi ortaya koyan ve güç ilişkisine değinen figüratif ve gerçekçi resimler yaptığı üçüncü serisinden eserleri yer alıyor bu sergisinde. Küratörlüğünü Marcus Graf'ın yaptığı serginin adı, iki duvarı birbirine bakan dar bir geçiş alanını işaret ediyor. İkisi tek bir yerde bulunup, tek bir mekân oluşturmalarına rağmen birbirleri ile asla temas etmeyen, birbirine yabancı kalmaktan kurtulamamış iki tür arasındaki ilişkiye -insan-hayvan ilişkisine- eleştirel bir bakış getiriyor. 

 

Salı-cumartesi 11.00-19.00 arasında açık. www.dairesanat.com 

Yayınlandı: