Tohum ve Mermi

Sanat
0 Beğen
Kaydet
Tohum ve Mermi

Erinç Seymen ile üç yıl sonraki ilk esaslı buluşmamızda son dönemini adadığı işleriyle ‘Tohum ve Mermi’de hasret ediyoruz. Seymen’in birbirinden farklı malzeme, teknik ve sunumlarla sergilediği ustalığını iki ayrı bölümde keşfedebilirsiniz.

İlk bölümde toplumun birtakım dış güçler ve yönlendirmeler ile kendi içinde ve dışarıya dönük durumlarda çatışmalara, ayrışmalara karşı nasıl direnç sağladığını, ‘sosyal avantajların ve dezavantajların’ nasıl doğallaştırıldığını tartışmaya açıyor Seymen olağanüstü desenleriyle. Sınıfsız bir toplumda iş bölümü nasıl düzenlenir? Kirli işleri kim üstlenir? Üretim ilişkileri nasıl kurulur gibi sorulara tekinsiz ve masalsı bir karşılık veriyor. İkinci bölümde ise sanatçının uzun süredir üzerinde çalıştığı çok katmanlı projesi ‘Sagoi’; desen, video ve yerleştirme gibi farklı disiplinleri buluşturuyor. Adını, İsviçreli çocuk psikanalisti Hans Zulliger’in hastalarından üç kardeşin muhtelif fantezilerini gerçekleştirdiği hayali ülkeden alan proje rekabetin adaletsiz ve acımasız düzenini oyunbaz bir şekilde aktarıyor. ‘Sagoi’ aynı zamanda bir iskambil destesine dönüştürüldü; tıpkıbasım yapıtları sembolik bir değer karşılığında edinebilirsiniz.

 

Pazar, pazartesi hariç her gün 11.00-19.00 arasında açık. www.rampaistanbul.com

Yayınlandı: