zemin kontrol

Sanat
Zemin Kontrol

Gökçe Er resimlerinde dağınık bir perspektifte, kendinden uzak figürlerin birbirleriyle buluşamadıkları, birbiri içine geçen mekânlarda nerede olduğumuzu sorguluyor. Doğayla insanın iç içe geçtiği kabuklar gibi betimlediği zeminlerinde, zemin kayganlığı ile kaybolan ve kaybetmenin telaşına varamayan insan var odağında sanatçının. Bu duyguyu çoğaltmak için birbirine girmiş ormanlar, havuzlar, çöller, denizler, rüyadan koparılmış karanlıklar, tropikal yakınlıklar ile dikey yönde yükselen birden fazla zemin var çalışmalarında. Zizek’in yamuk bakmayı anlatışına atfen soruyor: ‘Bir sanrı yarattığımızda gerçeğin kendisi de bir sanrıdan ibaret olabilir mi?’ 

 


Pazar ve pazartesi hariç her gün 11.00-19.00 arasında açık. www.artsumer.com  

Yayınlandı: