SCO: Esplanade Chinese Chamber Music: Silken Expressions

Music, Classical and opera

SCO musicians Zhou Ruo Yu (Erhu) and Ma Huan (Yangqin) present Liu Tian Hua’s ‘Melody on One String’, Feng Ji Yong’s ‘Loop’, Wang Jian Min’s ‘Erhu Rhapsody No 4’, Tan Dun’s ‘Poem in Two Parts’ and Xiang Zu Hua’s ‘Night Escape of Lin Chong’.

Posted:

LiveReviews|0
1 person listening